1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

09 Haziran 2013 Src4 Sınav Soruları

09 Haziran 2013 tarihinde yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

09 Haziran 2013 Src4 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

 

 

 

 

Soru 2.

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

 

 

 

 

Soru 3.

Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 4.

AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 5.

AETR’ye göre; aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 6.

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

 

 

 

 

Soru 7.

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerin sonuçlarından biridir?

 

 

 

 

Soru 10.

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 12.

Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 13.

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

 

 

 

 

Soru 14.

Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

 

 

 

 

Soru 15.

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 

 

 

 

Soru 16.

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

 

 

 

 

Soru 17.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 18.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 19.

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 20.

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?

 

 

 

 

Soru 21.

I – Araçla ilgili bilgilere erişim. II – Sürücü denetiminin sağlanması. III – Personelin eğitilmesi. IV – İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?

 

 

 

 

Soru 22.

İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 23.

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 24.

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

 

 

 

 

Soru 25.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

 

 

 

 

Soru 31.

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 33.

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 34.

Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 35.

Bir turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ?

 

 

 

 

Soru 37.

Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ye göre bu ifadenin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 38.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

 

 

 

 

Soru 43.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 44.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli olarak ticari amaçla hem yurtiçi hem de il içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

 

 

 

 

Benzer Yazılar

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments