1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

09 Haziran 2013 Src3 Sınav Soruları

09 Haziran 2013 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

09 Haziran 2013 Src3 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 2.

AETR’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 3.

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

 

 

 

 

Soru 4.

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

 

 

 

 

Soru 5.

Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 6.

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf numarasıdır ?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 17.

Bir taşıma evrakında tam yük ifadesi var ise, ADR ye göre bu ifadenin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 18.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 19.

Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

 

 

 

 

Soru 21.

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 22.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 23.

İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

 

 

 

 

Soru 24.

İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

 

 

 

 

Soru 25.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 26.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) kaç yıl süreyle geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

 

 

 

 

Soru 41.

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 42.

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

 

 

 

 

Soru 43.

Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

 

 

 

 

Soru 44.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 45.

Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

 

 

 

 

Soru 46.

TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 47.

TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 48.

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

 

 

 

 

Soru 49.

Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 50.

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Benzer Yazılar

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments