1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

09 Haziran 2013 Src2 Sınav Soruları

09 Haziran 2013 tarihinde yapılmış Src2 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

09 Haziran 2013 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

 

 

 

 

Soru 2.

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

 

 

 

 

Soru 3.

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

 

 

 

 

Soru 4.

AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 5.

AETR’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 6.

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

 

 

 

 

Soru 7.

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerin sonuçlarından biridir?

 

 

 

 

Soru 10.

Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

 

 

 

 

Soru 11.

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 

 

 

 

Soru 12.

Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 13.

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 14.

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 15.

Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

 

 

 

 

Soru 17.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 18.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 19.

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?

 

 

 

 

Soru 20.

I – Araçla ilgili bilgilere erişim. II – Sürücü denetiminin sağlanması. III – Personelin eğitilmesi. IV – İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?

 

 

 

 

Soru 21.

İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 22.

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 23.

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 26.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 30.

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 31.

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 32.

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek. II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek . IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

 

 

 

 

Soru 33.

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

 

 

 

 

Soru 34.

Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 36.

“Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Kanununa göre birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine kadar, önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 42.

A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 44.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 46.

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 47.

Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

 

 

 

 


Benzer Yazılar