1. Anasayfa »
  2. Trafik Cezaları

Sahte Plaka Cezası

Sahte plaka cezası 2024 yılı için 32.170,55 TL olarak belirlenmiştir. Kesilen cezayı %25 indirimli olarak ödeyebilmek için cezanın 15 gün içinde ödenmesi gerekiyor.

Yıl Cezası Erken Ödeme Ceza Puanı
2024 32.170,55 TL 24.127,91 TL
2023 20.302,00 TL 15.226,50 TL

Sahte plaka ile araç yakalandığında idari cezaya ek olarak araç bağlanarak trafikten men edilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu 204. maddesinden adli işlem yapılır. Türk Ceza Kanunu 204. maddesi Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile ilgili bir maddedir.

TCK Madde 204

– Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

– Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

– Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Sahte Plaka Ceza Maddesi

Araçlarına sahte plaka takan sürücülere verilecek ceza Trafik Kanunu 23/5-A bölümünde açıklanmıştır.

Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve araç trafikten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.

En çok sorulan sorular

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir

Sahte plaka kullandığı tespit edilen kişilere "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediklerinden dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Benzer Yazılar