1. Anasayfa »
  2. Trafik Cezaları

Alkolmetreye Üflememe Cezası

Alkolmetreye üflememe cezası 2024 yılı için 18453 TL olarak belirlenmiştir. Sürücüler bu cezayı 15 gün içinde ödemesi durumunda %25 erken ödeme indiriminden yararlanır.

Yıl Cezası Erken Ödeme Ceza Puanı
2024 18.452,67 TL 13.839,50 TL 20
2023 11.645,00 TL 8.733,75 TL 20

Alkolmetre, kandaki alkol miktarını ölçen cihazdır. Türkiye’de araç kullanabilmek için yasal sınır 0.5 promil alkoldür. 0.5 profil alkol, 100 mililitre kanda 50 miligram alkol bulunduğunu gösterir.

Alkolmetreye üflemeyen sürücülere para cezasının yanında sürücü belgelerine de 2 yıl süreyle el konulur.

Alkolmetreye Üflememe Ceza Maddesi

Trafik polisinin kontrollerinde alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücülere verilecek ceza Karayolları Trafik Kanunu 48/9 bölümünde açıklanmıştır.

Madde 48:

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.

Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması hâlinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3.600 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

En çok sorulan sorular

Bu cezanın iptali ancak yargı yolu ile olmaktadır. Eğer alkolmetre ölçümü esnasında ölçümü kabul etmemeniz durumunda size yasal bilgilendirme yapılmamışsa konuyu yargıya taşıyabilirsiniz.

İzmir'de gerçekleşen somut bir olayda alkolmetreye üflemeyi reddeden bir sürücüye ceza kesilmiş ve ehliyetine el konulmuştu. Sürücü duruma yargı yolu ile itiraz etmiş, mahkeme, polis memurlarının uygulanacak işleme ilişkin sözlü net bir bilgilendirme yapmaması ve konuya ilişkin tutanak tutmaması nedeniyle, para cezasının iptaline ve sürücü belgesinin iadesine karar verdi.

Cezaya itiraz edebilmeniz için ilk yapmanız gereken şey tutanak tutulduktan sonra hemen bir sağlık kuruluşuna giderek rapor almak. Daha sonra mahkemeye başvuru yaparak alkollü olmadığınızı ispat ederseniz ceza iptal oluyor.

Yalnız dikkat etmeniz gereken husus ölçüm yapılmayan her saat için rapora 0.15 promil eklenecek.

Alkolmetreye üflemeyen sürücülere 20 ceza puanı eklenir. Ceza puanı 100 olan sürücülerin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulur.

Benzer Yazılar