1. Anasayfa »
  2. Trafik Cezaları

Drift atma cezası

Drift atma cezası, herhangi bir zorunluluk olmaksızın aracın el frenini çekmek suretiyle akan trafikte aracını döndürerek drift atan araç sürücülerine kesilen idari para cezasıdır. 2024 yılı için 32.230 TL olarak belirlenmiştir.

Yıl Cezası Erken Ödeme Ceza Puanı
2024 32.230,76 TL 24.173,07 TL
2023 20.340,00 TL 15.255,00 TL

Karayolu güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan sürücülere para cezasının yanı sıra ehliyetine el koyma cezası uygulanır. 60 gün süre ile ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetini tekrar alabilmesi için psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Ayrıca sürücünün ehliyetini geri alabilmesi için para cezasını ödemiş olması da gerekmektedir.

Sürücü aynı hatayı geriye dönük 5 yıl içerisinde tekrarlar ve ceza yerse bu sefer ehliyeti iptal edilir ve tekrar ehliyet alabilmek için sürücü kursuna kayıt olması gerekir.

Kesilen cezalarının 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 30 günden sonra geciken her ay için %5 faiz uygulanmaktadır. Faiziyle beraber toplam tutar cezanın 2 katını geçemez.

Drift Atma Ceza Maddesi

Drift atan sürücülere kesilecek para cezaları Karayolları Trafik Kanunu 67/1-d bölümünde açıklanmıştır.

Madde 67 – Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır.

——-
d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi, yasaktır.

Değişik:18/10/2018-7148/22 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 5.010 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

En çok sorulan sorular

Ceza ödeme işlemleri vergi dairesi yada Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinde yapacağınız ödemeleri kredi kartı veya bankamatik kartı ile yapabilirsiniz.

Cezaların taksitlendirme işlemleri vergi daireleri aracılığı ile yapılmaktadır. Size kesilen park cezasını taksitlendirmek istiyorsanız vergi dairesine başvurun.

Ceza sorgulama işlemlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı, E-devlet ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet siteleri üzerinden yapabilirsiniz.

Benzer Yazılar