1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Testleri

Trafik Test 1: Tanımlar

Trafik tanımlar konu anlatımını pekiştirmek amacı ile hazırlanmış test. Testi aşağıdan çözebilirsiniz.

Soru 1.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 

 

 

 

Soru 2.

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 3.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 5.

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

 

 

 

 

Soru 6.

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

 

 

 

 

Soru 9.

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

 

 

 

 

Soru 12.

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 

 

 

 

Soru 13.

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 14.

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 15.

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 16.

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 17.

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 18.

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 19.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 20.

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar