1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Testleri

İlk Yardım Test 3: Temel Yaşam Desteği

Temel Yaşam Desteği konu anlatımını pekiştirmek amacı ile hazırlanmış test. Testi aşağıdan çözebilirsiniz.

Soru 1.

  • Bir el alına yerleştirilir.
  • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  • Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

 

 

 

 

Soru 5.

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 6.

Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

 

 

 

 

Soru 8.

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.

Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

 

 

 

 

Soru 9.

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 

 

 

 

Soru 10.

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması

II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi

III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

 

 

 

 

Soru 11.

• Solunum yolu açık tutulur.

•Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 12.

” Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?

 

 

 

 

Soru 14.


Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 15.

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

 

 

 

 

Soru 18.

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Yetişkinlerde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 20.

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar