1. Anasayfa »
  2. Ehliyet sınavı ders notları
  3. Ehliyet Testleri

İlkYardım Ders 1: Genel İlk Yardım Bilgileri Konu Anlatım Testi

Genel İlk Yardım Bilgileri konu anlatımını pekiştirmek amacı ile hazırlanmış test. Testi aşağıdan çözebilirsiniz.

İlkYardım Ders 1: Genel İlk Yardım Bilgileri Konu Anlatım Testi görseli

Soru 1.

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

 

 

 

 

Soru 2.

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 5.

I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 7.

Hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

 

 

 

 

Soru 8.

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?

 

 

 

 

Soru 10.

I- Her zaman tedbirli olmak

II- Soğukkanlılığını korumak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardım­cıda mutlaka bulunmalıdır?

 

 

 

 

Soru 12.

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak

II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek

III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardı­mın amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 13.

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numa­ralarından hangisini aramalıdır?

 

 

 

 

Soru 14.

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

 

 

 

 

Soru 15.

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakiler­den hangisidir?

 

 

 

 

Soru 17.

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

 

 

 

 

Soru 18.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedef­lerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 20.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar