1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Trafik Deneme Sınavı

Ehliyet Trafik Deneme Sınavı 6

Elektronik ehliyet sınavına özel hazırlanmış trafik ve çevre bilgisi 6. deneme sınavı. Trafik 6. deneme sınavında 23 soru bulunmaktadır.

Soru 1.

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 

 

 

 

Soru 2.

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 3.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 4.

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 

 

 

 

Soru 5.

I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 6.

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 8.

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

 

 

 

 

Soru 9.

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 11.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

 

 

 

 

Soru 12.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

 

 

 

 

Soru 14.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 17.

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 18.

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 22.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

 

 

 

 

Soru 23.

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar