0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 2.

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 

 

 

 

Soru 3.

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 4.

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

 

 

 

 

Soru 7.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 8.

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşa- yan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

 

 

 

 

Soru 11.

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 12.

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

 

 

 

 

Soru 13.

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meyda­na getirecek maddelere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 15.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 18.

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 21.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 23.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 26.

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 27.

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 28.

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 29.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 30.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 31.

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 32.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

 

 

 

 

Soru 34.

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 35.

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 36.

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

 

 

 

 

Soru 37.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

 

 

 

 

Soru 39.

I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

 

 

 

 

Soru 40.

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 43.

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 45.

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 47.

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 48.

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

 

 

 

 

Soru 50.

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5