1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Sınav Soruları

Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Nisan 2022’de sınava girecekler için doping ehliyet soruları ve cevapları. Toplam 30 sınav ve 1500 farklı soru tipi. Bu testleri çözmeden sınava girmeyin.

Nisan ayı için hazırladığımız 30 deneme sınavının tamamını çözmenizi öneriyoruz. Nisan ayı denemelerinde toplamda 1500 farklı tipte soru bulunmaktadır.

Nisan 2022 Ehliyet Soruları ve Cevapları
1 Nisan 2022 2 Nisan 2022
3 Nisan 2022 4 Nisan 2022
5 Nisan 2022 6 Nisan 2022
7 Nisan 2022 8 Nisan 2022
9 Nisan 2022 10 Nisan 2022
11 Nisan 2022 12 Nisan 2022
13 Nisan 2022 14 Nisan 2022
15 Nisan 2022 16 Nisan 2022
17 Nisan 2022 18 Nisan 2022
19 Nisan 2022 20 Nisan 2022
21 Nisan 2022 22 Nisan 2022
23 Nisan 2022 24 Nisan 2022
25 Nisan 2022 26 Nisan 2022
27 Nisan 2022 28 Nisan 2022
29 Nisan 2022 30 Nisan 2022

Soru 1.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrikçarpması sonucu oluşabilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

 

 

 

 

Soru 3.

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 5.

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 8.

Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine, ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

 

 

 

 

Soru 10.

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için – – – – pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 11.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 

 

 

 

Soru 14.

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

 

 

 

 

Soru 16.

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

 

 

 

 

Soru 20.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 22.

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritler-den hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

 

 

 

 

Soru 23.

Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 25.

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

 

 

 

 

Soru 27.

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 29.

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 30.

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 31.

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol 
vermelidir?

 

 

 

 

Soru 32.

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

 

 

 

 

Soru 33.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 34.

Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 35.

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

 

 

 

 

Soru 37.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

 

 

 

 

Soru 38.

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 40.

Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 42.

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

 

 

 

 

Soru 44.

Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

 

 

 

 

Soru 45.

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 47.

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 48.

Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

 

 

 

 

Soru 50.

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?