1. Anasayfa »

9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

9 Ağustos 2014 ehliyet sınavı trafik sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Trafik çıkmış soruları pdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

 

 

 

 

Soru 2.

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

 

 

 

 

Soru 3.

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan “trafiğin hızlanması” talimatını içerir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 6.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 7.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 9.

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 11.

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 12.

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç “A” noktasında iken “88-89” diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

 

 

 

 

Soru 14.

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

 

 

 

 

Soru 15.

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 17.

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

 

 

 

 

Soru 18.

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla “kısa mesafelerde işçi taşınmasında” aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

 

 

 

 

Soru 19.

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 20.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

 

 

 

 

Soru 22.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

 

 

 

 

Soru 24.

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

 

 

 

 

Soru 25.

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

 

 

 

 

Soru 26.

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

 

 

 

 

Soru 27.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI