1. Anasayfa »

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

8 Şubat 2014 ehliyet sınavı trafik sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Trafik çıkmış soruları pdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 

 

 

 

Soru 4.

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 5.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 6.

Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 7.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 8.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 9.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 10.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 11.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 12.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 14.

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 15.

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 

 

 

 

Soru 17.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 

 

 

 

Soru 20.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 21.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 22.

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 23.

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

 

 

 

 

Soru 24.

Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

 

 

 

 

Soru 26.

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 27.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI