1. Anasayfa »

7 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları

7 Ekim 2017 ehliyet sınav soruları online test olarak sisteme yüklenmiştir. Soruları sayfanın alt kısmından çözebilirsiniz.

Soru 1.

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 2.

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 3.

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 5.

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 6.

Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

 

 

 

 

Soru 7.

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

 

 

 

 

Soru 8.

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 9.

Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşa- yan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 11.

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

 

 

 

 

Soru 12.

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 13.

 • I. Öz eleştiri yapabilmek
 • II. Risk almaya meyilli olmak
 • III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
 • IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

 

 

 

 

Soru 15.

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 20.

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 22.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

 

 

 

 

Soru 23.

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

 

 

 

 

Soru 24.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 

 

 

 

Soru 26.

İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 27.

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

 

 

 

 

Soru 28.

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 29.

 • I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilin- ceye kadar araç trafikten men edilir.
 • II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve gider- ler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yara- lanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 31.

 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
 • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
 • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

 

 

 

 

Soru 32.

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 33.

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 34.

 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 37.

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

 

 

 

 

Soru 38.

Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

 

 

 

Soru 39.

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 40.

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

 

 

 

 

Soru 41.

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 42.

 • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
 • II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
 • III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

 

 

 

 

Soru 43.

Seyir hâlindeyken aracın gösterge pane- linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

 

 

 

 

Soru 45.

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

 

 

 

 

Soru 47.

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

 

 

 

 

Soru 48.

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI