1. Anasayfa »

3 Temmuz 2004 Ehliyet Sınav Soruları

3 Temmuz 2004 ehliyet sınav soruları, ehliyethane yönetimi tarafından online test haline getirilmiştir. Sınavı online olarak çözebilirsiniz. Bu sınavda 30 ilk yardım sorusu, 50 trafik ve çevre bilgisi sorusu ve 40 tane de motor ve araç tekniği bilgisi sorusu vardır. Sınavda başarılar dileriz.

Soru 1.

Kara yolu üzerinde hareket halinde olan en az bir aracın karı6tı0ı, ölüm, yaralanma veya maddî hasarla sonuç- lanan olaylara ne denir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybı- nın, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 3.

I- Her zaman tedbirli olmak

II- So0ukkanlılı0ını koruyabilmek III- Emin olmadı0ı uygulamalardan

kaçınmak

III -Yukarıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak ki6ide bulunmalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

  1. Kazaya müdahale ederken ilk yardımın
  2. adımı nedir?

 

 

 

 

Soru 5.

Asagıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından degildir?

 

 

 

 

Soru 6.

Asagıdakilerden hangisi omurganın içindeki boslukta bulunur?

 

 

 

 

Soru 7.

İnsan vücudunda agız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bagırsakların yer aldıgı sistem hangisidir?

 

 

 

 

Soru 8.

İlk yardım çantasında gazlı bez bulun- durmanın amacı nedir?

 

 

 

 

Soru 9.

Kaza yapmıS bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 10.

Yaralının boyun hasarı gördügü küp- hesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 11.

Kalbi çalıstıgı halde solunumu durumu olanlara yapılacak sunî solunuma ne kadar devam edilir?

 

 

 

 

Soru 12.

Bayılma sonucu bilinci kaybolmu6 insan, soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyona getirilir?

 

 

 

 

Soru 13.

Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

 

 

 

 

Soru 14.

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge asagıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 15.

Asagıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Asağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

 

 

 

Soru 17.

Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 18.

Kalp masajı ile sunî solunum birlikte uygulanırken yalnızca bir ilk yardımcı varsa, sırasıyla yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 20.

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 21.

Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 22.

Kaburga kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastahaneye sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 24.

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 25.

Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

 

 

 

 

Soru 26.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 28.

Egzoz gazına maruz kaldığı için baygın durumda bulunan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 29.

Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

 

 

 

 

Soru 32.

Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazaları-nın nedenlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 36.

Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 37.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi “azamî hız sınırlaması anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 40.

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 41.

Koşulların uygun olması hâlinde sürücüler kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilirler?

 

 

 

 

Soru 42.

Ticarî amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

 

 

 

 

Soru 44.

Bir kavşakta;

1. Trafik işaret levhaları
2. Trafik görevlisi
3. Işıklı işaret cihazı

bulunması hâlinde, sürücüler bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 45.

Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

 

 

 

 

Soru 48.

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 49.

Şekildeki karayolunda seyreden araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi, geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 51.

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 52.

Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağı-da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 53.

Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 54.

Geçiş üstünlüğünü kullanan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 55.

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 56.

Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

 

 

 

 

Soru 57.

Park edilirken aşağıdakilerden hangi-sinin yapılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 58.

Aşağıdakilerden hangisi araçların arka plâkalarıyla ilgili getirilmiş bir zorunluluktur?

 

 

 

 

Soru 59.

Arızalı araç ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 60.

Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 61.

Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır?

 

 

 

 

Soru 62.

Bariyerli demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

 

 

 

 

Soru 63.

Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

 

 

 

 

Soru 64.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 65.

Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

 

 

 

 

Soru 66.

Motorlu bisiklet sürücüleri aşağıda-kilerden hangisini kullanmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 67.

Aşağıdakilerden hangisi, bisiklet sürücüleri için getirilmiş yasaklardan değildir?

 

 

 

 

Soru 68.

İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 69.

Trafiğe çıkacak bir araçta aşağıdaki-lerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 70.

Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 71.

“E” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki-lerden hangisi kullanılamaz?

 

 

 

 

Soru 72.

Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar kamyon süremezler?

 

 

 

 

Soru 73.

Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biridir?

 

 

 

 

Soru 74.

Zorunlu malî sorumluluk sigortasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 75.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

 

 

 

 

Soru 76.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 77.

47. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 78.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

 

 

 

 

Soru 79.

Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?

 

 

 

 

Soru 80.

Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?

 

 

 

 

Soru 81.

1. Buji ile ateşlemeli motorlarda, aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

 

 

 

 

Soru 82.

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir?

 

 

 

 

Soru 83.

İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

 

 

 

 

Soru 84.

Aşağıdakilerden hangisi motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde görülebilecek arızalar-dandır?

 

 

 

 

Soru 85.

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır?

 

 

 

 

Soru 86.

Akümülatörün elektrolit seviyesini tam olarak ayarlayabilmek için aşağıdaki düzeylerden hangisine kadar saf su konur?

 

 

 

 

Soru 87.

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 88.

Yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 89.

Motora gerekli olan benzin-hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 90.

Hava filtresinin tıkalı olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

 

 

 

 

Soru 91.

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 92.

Enjektörlere püskürtme sırası ile basınçlı mazotu gönderen parça aşağıda-kilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 93.

Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 94.

Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

 

 

 

 

Soru 95.

Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş, motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 96.

Araçta, kontak anahtarını açıp marşa basma süresi ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 97.

Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?

 

 

 

 

Soru 98.

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 99.

Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

 

 

 

 

Soru 100.

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 101.

Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 102.

Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 103.

Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 104.

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 105.

Aşağıdakilerden hangisi şarj sistemi elemanıdır?

 

 

 

 

Soru 106.

Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıda-kilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 107.

Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

 

 

 

 

Soru 108.

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 109.

Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

 

 

 

 

Soru 110.

Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?

 

 

 

 

Soru 111.

Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

 

 

 

 

Soru 112.

Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

 

 

 

 

Soru 113.

Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir?

 

 

 

 

Soru 114.

Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 115.

Ön lâstiklerden biri yeni, diğeri eski ise fren yapınca aracınızda ne olur?

 

 

 

 

Soru 116.

Motor (kompresyon) freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 117.

Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?

 

 

 

 

Soru 118.

Aracın kampanaları aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 119.

Ön tekerleklerde düzensiz lâstik aşıntısının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 120.

Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

EHLİYET SINAVLARI

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments