1. Anasayfa »

24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

24 Ağustos 2013 ehliyet sınavı trafik sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Trafik çıkmış soruları pdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

 

 

 

 

Soru 2.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

 

 

 

 

Soru 3.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 

 

 

 

Soru 4.

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

 

 

 

 

Soru 5.

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 6.

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

 

 

 

 

Soru 7.

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 9.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 13.

.Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

 

 

 

 

Soru 14.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 

 

 

 

Soru 15.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 18.

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 

 

 

 

Soru 20.

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 21.

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?


1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

 

 

 

 

Soru 22.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 23.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 24.

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 

 

 

 

Soru 25.

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 26.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 27.

.I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

 

 

 

 

Soru 28.

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 

 

 

 

Soru 30.

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 31.

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI