1. Anasayfa »

24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış 24 Ağustos 2013 ehliyet sınavının soruları yayınlandı. Ehliyet sınavını online çözebilir, pdf olarak soru ve cevaplarını indirebilirsiniz.

Soru 1.

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

 

 

 

 

Soru 4.

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

 

 

 

 

Soru 5.

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 

 

 

 

Soru 8.

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 9.

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 12.

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 

 

 

 

Soru 13.

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 14.

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 

 

 

 

Soru 16.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

 

 

 

 

Soru 17.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

 

 

 

 

Soru 18.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 

 

 

 

Soru 19.

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

 

 

 

 

Soru 20.

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 21.

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

 

 

 

 

Soru 22.

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 23.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 24.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 28.

.Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 

 

 

 

Soru 30.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 31.

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 33.

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 34.

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 

 

 

 

Soru 35.

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 36.

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?


1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

 

 

 

 

Soru 37.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 38.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 39.

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 41.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 42.

.I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

 

 

 

 

Soru 43.

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 

 

 

 

Soru 45.

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 46.

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 49.

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

 

 

 

 

Soru 51.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

 

 

 

 

Soru 52.

Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 53.

Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

 

 

 

 

Soru 54.

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 55.

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

 

 

 

 

Soru 56.

Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 57.

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

 

 

 

 

Soru 58.

• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI