20 Ekim 2012 Ehliyet Sınav Soruları

20 Ekim 2012 ehliyet sınav soruları, ehliyethane yönetimi tarafından online test haline getirilmiştir. Sınavı online olarak çözebilirsiniz. Bu sınavda 30 ilk yardım sorusu, 50 trafik ve çevre bilgisi sorusu ve 40 tane de motor ve araç tekniği bilgisi sorusu vardır. Sınavda başarılar dileriz.

20 ekim 2012 ehliyet sınav soruları

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

 

 

 

 

Soru 2.

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 

 

 

 

Soru 4.

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

 

 

 

 

Soru 5.

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 6.

I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
II- Motorlu bisiklet ve motosikletler
III- Traktör ve iş makineleri
IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

 

 

 

 

Soru 8.

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 9.

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 11.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 

 

 

 

Soru 14.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

 

 

 

 

Soru 15.

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 17.

Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

 

 

 

 

Soru 19.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 22.

Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

 

 

 

 

Soru 23.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

 

 

 

 

Soru 26.

Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 27.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrikçarpması sonucu oluşabilir?

 

 

 

 

Soru 28.

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?

 

 

 

 

Soru 29.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini kullanmaları zorunludur?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 31.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 

 

 

 

Soru 32.

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 

 

 

 

Soru 33.

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 34.

Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 35.

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

 

 

 

 

Soru 36.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 37.

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 38.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 39.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 40.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 43.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 44.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 45.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 47.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 

 

 

 

Soru 48.

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 51.

1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadakiöncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 52.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 53.

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 54.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 

 

 

 

Soru 55.

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 56.

Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 57.

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 58.

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 59.

Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 60.

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 61.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 62.

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

 

 

 

 

Soru 63.

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 64.

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

 

 

 

 

Soru 65.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

 

 

 

 

Soru 66.

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

 

 

 

 

Soru 67.

Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

 

 

 

 

Soru 68.

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 69.

Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

 

 

 

 

Soru 70.

Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

Soru 71.

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 72.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 73.

Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:
• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon
Bu kusurlara bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

 

 

 

 

Soru 74.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 75.

B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

 

 

 

 

Soru 76.

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 77.

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 78.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 79.

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

 

 

 

 

Soru 80.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

 

 

 

 

Soru 81.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 82.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 83.

I- Akü kontrolü

II- Lastik kontrolü

III- Antifriz kontrolü

Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 84.

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

 

 

 

 

Soru 85.

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 86.

Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 87.

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

 

 

 

 

Soru 88.

Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?

 

 

 

 

Soru 89.

Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

 

 

 

 

Soru 90.

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 91.

Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

 

 

 

 

Soru 92.

Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

 

 

 

 

Soru 93.

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 94.

Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 95.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

 

 

 

 

Soru 96.

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

 

 

 

 

Soru 97.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

 

 

 

 

Soru 98.

Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?

 

 

 

 

Soru 99.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

 

 

 

 

Soru 100.

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

 

 

 

 

Soru 101.

Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 102.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 103.

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

 

 

 

 

Soru 104.

Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

 

 

 

 

Soru 105.

Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 106.

Motorun alt tarafını kapatarak hareketli parçalarını dış etkenlerden koruyan ve motor yağına depoluk eden parça hangisidir?

 

 

 

 

Soru 107.

Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 108.

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 109.

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

 

 

 

 

Soru 110.

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

 

 

 

 

Soru 111.

Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

 

 

 

 

Soru 112.

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

 

 

 

 

Soru 113.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 114.

Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 115.

Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 116.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 117.

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

 

 

 

 

Soru 118.

Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

 

 

 

 

Soru 119.

Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 120.

I- Yol durumu
II- Hava koşulları
III- Kişisel kullanım farkları
Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments