1. Anasayfa »

2 Şubat 2013 Ehliyet Sınavı Motor Soruları

2 Şubat 2013 ehliyet sınavı motor sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Motor çıkmış soruları pdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sür-tünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

 

 

 

 

Soru 2.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

 

 

 

 

Soru 4.

Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 5.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleye-rek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

 

 

 

 

Soru 6.

Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

 

 

 

 

Soru 7.

Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki-lerden hangisi devrede iken yanar?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

 

 

 

 

Soru 11.

Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze-yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

 

 

 

 

Soru 13.

Aracın gelecekteki performansı için moto-run alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI