2 Şubat 2013 Ehliyet Sınav Soruları

2 Şubat 2013 ehliyet sınav soruları, ehliyethane yönetimi tarafından online test haline getirilmiştir. Sınavı online olarak çözebilirsiniz. Bu sınavda 15 ilk yardım sorusu, 25 trafik ve çevre bilgisi sorusu ve 20 tane de motor ve araç tekniği bilgisi sorusu vardır. Sınavda başarılar dileriz.

2 şubat 2013 ehliyet sınav soruları

Soru 1.

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 2.

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 3.

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç-tan nasıl çıkarılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 

 

 

 

Soru 6.

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 8.

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede-de kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 9.

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

 

 

 

 

Soru 10.

Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 12.

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

 

 

 

 

Soru 13.

I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi
II- Fiziksel aktivitenin artması
III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarı-dakilerden hangilerinin olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 14.

Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 15.

Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 17.

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

 

 

 

 

Soru 26.

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 27.

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulu-nan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 28.

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 30.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 31.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 32.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 33.

Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 34.

Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 35.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 36.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 

 

 

 

Soru 37.

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?

 

 

 

 

Soru 38.

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 40.

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

 

 

 

 

Soru 41.

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

 

 

 

 

Soru 42.

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

 

 

 

 

Soru 43.

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 44.

Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

 

 

 

 

Soru 46.

Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır.

Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sür-tünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

 

 

 

 

Soru 49.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

 

 

 

 

Soru 51.

Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 52.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleye-rek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

 

 

 

 

Soru 53.

Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

 

 

 

 

Soru 54.

Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 55.

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

 

 

 

 

Soru 56.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki-lerden hangisi devrede iken yanar?

 

 

 

 

Soru 57.

Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

 

 

 

 

Soru 58.

Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 59.

Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze-yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

 

 

 

 

Soru 60.

Aracın gelecekteki performansı için moto-run alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments