1. Anasayfa »

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

2 Kasım 2013 ehliyet sınavı trafik sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Trafik çıkmış soruları pdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

 

 

 

 

Soru 2.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

 

 

 

 

Soru 3.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 6.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 9.

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

 

 

 

 

Soru 11.

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

 

 

 

 

Soru 12.

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

 

 

 

 

Soru 13.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 14.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

 

 

 

 

Soru 15.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?


I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 18.

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 

 

 

 

Soru 20.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

 

 

 

 

Soru 22.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

 

 

 

 

Soru 24.

“İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 25.

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

 

 

 

 

Soru 26.

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 27.

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 28.

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

 

 

 

 

Soru 31.

Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 

 

 

 

Soru 32.

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI