1. Anasayfa »

16 Mart 2013 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları

16 Mart 2013 ehliyet sınavı ilk yardım sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. İlk yardım çıkmış sorularıpdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

 

 

 

 

Soru 4.

I- Ağızdan buruna
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yara-lılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda-na gelir?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile ya-pılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 8.

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler-den hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 9.

Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 11.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

 

 

 

 

Soru 12.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 13.

Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 14.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik-le yapması gereken nedir?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI