1. Anasayfa »

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış 13 şubat 2016 ehliyet sınavının soruları yayınlandı. Ehliyet sınavını online çözebilir, pdf olarak soru ve cevaplarını indirebilirsiniz.

Soru 1.

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

 

 

 

 

Soru 3.

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Yetişkin ——– Bebek

 

 

 

 

Soru 4.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine – – – – denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 6.

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 9.

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 10.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 11.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 12.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 16.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 17.

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

“Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında
– – – – sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 23.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 24.

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 25.

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 26.

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

 

 

 

 

Soru 27.

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 28.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

 

 

 

 

Soru 30.

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 32.

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

 

 

 

 

Soru 33.

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 34.

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

 

 

 

 

Soru 35.

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

 

 

 

 

Soru 38.

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 41.

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

 

 

 

 

Soru 42.

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 

 

 

 

Soru 43.

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI