1. Anasayfa »

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış 12 aralık 2015 ehliyet sınavının soruları yayınlandı. Ehliyet sınavını online çözebilir, pdf olarak soru ve cevaplarını indirebilirsiniz.

Soru 1.

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 6.

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

 

 

 

 

Soru 7.

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 8.

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 

 

 

 

Soru 12.

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 13.

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi
değildir?

 

 

 

 

Soru 16.

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 17.

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 19.

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

 

 

 

 

Soru 24.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

 

 

 

 

Soru 26.

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 27.

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 28.

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 31.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 

 

 

 

Soru 32.

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 33.

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 34.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 35.

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 36.

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 37.

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

 

 

 

 

Soru 38.

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 41.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

 

 

 

 

Soru 42.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

 

 

 

 

Soru 43.

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 44.

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 45.

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

 

 

 

 

Soru 47.

Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 48.

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 49.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 50.

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI