10 Şubat 2018 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

10 Şubat 2018 ehliyet sınavı trafik sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Trafik sorularını pdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

 

 

 

 

Soru 2.

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

 

 

 

 

Soru 6.

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 8.

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 9.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

 

 

 

 

Soru 10.

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 12.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 13.

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 15.

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 17.

I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 20.

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

 

 

 

 

Soru 21.

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 

 

 

 


0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments