1. Anasayfa »

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

10 Ocak 2015 ehliyet sınavı trafik sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Trafik çıkmış soruları pdf olarak da indirebilirsiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne 
yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 5.

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 7.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 9.

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 10.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

 

 

 

 

Soru 11.

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine 
uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 12.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 
saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 13.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı 
saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 14.

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 

 

 

 

Soru 15.

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 17.

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır

 

 

 

 

Soru 19.

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 22.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması 
zorunludur?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

 

 

 

 

Soru 24.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

 

 

 

 

Soru 26.

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi 
alabilirler?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI