1. Anasayfa »

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış 10 Ocak 2015 ehliyet sınavının soruları yayınlandı. Ehliyet sınavını online çözebilir, pdf olarak soru ve cevaplarını indirebilirsiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

 

 

 

 

Soru 4.

• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarakbaş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 6.

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati 
tehlike meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

 

 

 

 

Soru 10.

I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

 

 

 

 

Soru 12.

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne 
yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 17.

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 18.

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 23.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

 

 

 

 

Soru 24.

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine 
uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 25.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 
saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 26.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı 
saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 27.

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 

 

 

 

Soru 28.

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 30.

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 31.

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır

 

 

 

 

Soru 32.

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 34.

I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 35.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması 
zorunludur?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

 

 

 

 

Soru 37.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

 

 

 

 

Soru 39.

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi 
alabilirler?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 42.

Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

 

 

 

 

Soru 43.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta 
olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 44.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

 

 

 

 

Soru 45.

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 46.

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın 
tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 48.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

 

 

 

 

Soru 49.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

 

 

 

 


EHLİYET SINAVLARI