0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

 

 

 

 

Soru 3.

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 

 

 

 

Soru 6.

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 7.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine – – – – denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 9.

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 11.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 12.

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

 

 

 

 

Soru 15.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir?

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 19.

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 23.

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak

• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

 

 

 

 

Soru 24.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 25.

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 26.

I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 27.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 30.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 31.

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 

 

 

 

Soru 33.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 34.

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 35.

Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 36.

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 37.

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

 

 

 

 

Soru 40.

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 41.

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

 

 

 

 

Soru 43.

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

 

 

 

 

Soru 44.

Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

 

 

 

 

Soru 45.

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

 

 

 

Soru 46.

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 49.

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5