0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

 

 

 

 

Soru 2.

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

 

 

 

 

Soru 4.

Omuz veya koldaki kanamalarda,şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 6.

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

 

 

 

Soru 7.

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 8.

  • I. Öz eleştiri yapabilmek
  • II. Risk almaya meyilli olmak
  • III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
  • IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 9.

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

 

 

 

 

Soru 10.

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 11.

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 12.

Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,

II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 13.

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

 

 

 

 

Soru 14.

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 15.

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 

 

 

 

Soru 16.

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 17.

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

 

 

 

 

Soru 21.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 22.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 26.

  • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
  • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
  • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
  • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

 

 

 

 

Soru 27.

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 30.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 

 

 

 

Soru 31.

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 34.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 35.

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

 

 

 

 

Soru 37.

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 39.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

 

 

 

 

Soru 40.

• Buji
• Piston
• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 42.

I. Ani hızlanmalar yapılması

II. Araç lastiklerinin eskimesi

III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 43.

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 46.

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

 

 

 

 

Soru 47.

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 50.

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5