0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

 

 

 

 

Soru 3.

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 5.

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

 

 

 

 

Soru 6.

“Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.”
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

 

 

 

 

Soru 7.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

 

 

 

 

Soru 10.

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

 

 

 

 

Soru 11.

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

 

 

 

 

Soru 15.

B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.


Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

 

 

 

 

Soru 21.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 22.

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 23.

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

 

 

 

 

Soru 24.

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 27.

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 

 

 

 

Soru 29.

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

 

 

 

 

Soru 30.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 31.

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 34.

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 35.

.Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

 

 

 

 

Soru 36.

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

 

 

 

 

Soru 37.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

 

 

 

 

Soru 39.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?

 

 

 

 

Soru 43.

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasın-da ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

 

 

 

 

Soru 44.

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 45.

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

 

 

 

 

Soru 46.

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 47.

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

 

 

 

 

Soru 49.

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5