0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

 

 

 

 

Soru 2.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 

 

 

 

Soru 5.

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

 

 

 

 

Soru 8.

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Yetişkin ——– Bebek

 

 

 

 

Soru 9.

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Belirtiler

I. Konuşabiliyor.

II. Öksürüyor ve nefes alabiliyor.

III. Rengi morarmış ve nefes alamıyor.

IV. Konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyor.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 10.

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

 

 

 

 

Soru 11.

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

 

 

 

 

Soru 12.

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-DinleHisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

 

 

 

 

Soru 13.

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

 

 

 

 

Soru 14.

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

 

 

 

 

Soru 15.

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 17.

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

 

 

 

 

Soru 18.

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye mey­dan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 20.

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 22.

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 23.

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 24.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 26.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 27.

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

 

 

 

 

Soru 30.

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 31.

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 34.

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

 

 

 

 

Soru 36.

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 39.

• Buji
• Piston
• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

 

 

 

 

Soru 40.

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

 

 

 

 

Soru 42.

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 43.

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 44.

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 45.

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 46.

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 47.

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

 

 

 

Soru 48.

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

 

 

 

 

Soru 50.

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5