0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 2.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 4.

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 5.

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 6.

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 9.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 10.

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 13.

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

 

 

 

 

Soru 14.

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 18.

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 20.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 25.

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 

 

 

 

Soru 26.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 27.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

 

 

 

 

Soru 28.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

Soru 30.

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol ede­bilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 31.

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 33.

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

 

 

 

 

Soru 34.

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

Soru 35.

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 36.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 37.

Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meyda­na gelir?

 

 

 

 

Soru 39.

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

 

 

 

 

Soru 42.

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

 

 

 

 

Soru 46.

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 

 

 

 

Soru 47.

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

 

 

 

 

Soru 48.

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

 

 

 

 

Soru 49.

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5