0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 2.

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

 

 

 

 

Soru 7.

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 8.

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 9.

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 10.

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 11.

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 14.

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 15.

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 17.

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 18.

Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

 

 

 

 

Soru 23.

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 24.

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

 

 

 

 

Soru 26.

Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

 

 

 

 

Soru 28.

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

 

 

 

 

Soru 30.

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

 

 

 

 

Soru 31.

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

 

 

 

 

Soru 33.

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

 

 

 

 

Soru 34.

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

 

 

 

 

Soru 35.

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 36.

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 38.

Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 40.

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motoru­nun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

 

 

 

 

Soru 41.

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 42.

Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

 

 

 

 

Soru 43.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 46.

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 47.

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 

 

 

 

Soru 48.

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 50.

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5