0 0 vote
Article Rating
0 0 vote
Article Rating

Soru 1.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 4.

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

 

 

 

 

Soru 6.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 

 

 

 

Soru 9.

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 10.


Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 11.

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 15.

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine 
uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 18.

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 19.

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 20.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

 

 

 

 

Soru 21.

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 23.

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 25.

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 27.

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 28.

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 29.

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

 

 

 

 

Soru 30.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 32.

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 35.

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 36.

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

 

 

 

 

Soru 38.

Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.

Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

 

 

 

 

Soru 39.

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 40.

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

 

 

 

 

Soru 41.

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 42.

Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 44.

Araçta kısa devreden doğacak yangın duru­munda hangisinin kablosu çıkarılır?

 

 

 

 

Soru 45.

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 

 

 

 

Soru 46.

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 47.

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 

 

 

 

Soru 48.

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

 

 

 

 

Soru 50.

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5