1 1 vote
Article Rating
1 1 vote
Article Rating

Soru 1.

Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 2.

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 4.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 10.

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

 

 

 

 

Soru 15.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 16.

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

 

Soru 18.

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 20.

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 22.

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 23.

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

 

 

 

 

Soru 26.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 

 

 

 

Soru 27.

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritler-den hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 29.

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 31.

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 32.

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 33.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 34.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması 
zorunludur?

 

 

 

 

Soru 35.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 

 

 

 

Soru 36.

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 37.

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki-lerden hangisi devrede iken yanar?

 

 

 

 

Soru 38.

Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

 

 

 

 

Soru 39.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 40.

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 41.

I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

“Motor Alıştırma Periyodu” olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 42.

• Aracın hızı azaltılır.

• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.

• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

 

 

 

 

Soru 43.

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

 

 

 

 

Soru 44.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

 

 

 

 

Soru 46.

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 48.

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 49.

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 

 

 

 

189 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erkan tosun
22 Temmuz 2020 17:14

Ben geçen ayin 26 sında sınava girdim hep burdan çalıştım ama bı tane bile soru çıkmadı çalıştığım yerden

Ayhan ercap
20 Temmuz 2020 13:39

41 soru bildim arkadaş lar

1 3 4 5