Soru 1.

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 3.

Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

 

 

 

 

Soru 5.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşa- yan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

 

 

 

 

Soru 11.

• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 14.

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 

 

 

 

Soru 16.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

 

 

 

 

Soru 19.

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 

 

 

 

Soru 20.

Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 21.

Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 23.

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

 

 

 

 

Soru 25.

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

 

 

 

 

Soru 27.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 28.

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

 

 

 

 

Soru 32.

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

 

 

 

 

Soru 33.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 34.

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlar­da yakıt sisteminin görevidir?

 

 

 

 

Soru 38.

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

 

 

 

 

Soru 39.

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

 

 

 

 

Soru 41.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 42.

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

 

 

 

 

Soru 45.

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 47.

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 

 

 

 

Soru 48.

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

 

 

 

 

ahmet yılmaz

15 yıldır özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında sürücü kursu eğitmeni olarak çalışmaktayım.

94 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Panik
24 Temmuz 2020 13:01

Tüm sınava gireceklere başarilar Allah yardımcimiz olsun inşallah

BÜNYAMİN
22 Temmuz 2020 13:49

Ilk sınavımda 60 alarak kaldım sonra burdan çalisitim ve dün sınava girdim 78 aldım teşekürler ehliyethane:))

Arl
23 Haziran 2020 22:15

Soruları hazırlayıp emek verenlere teşekkürler buradaki sorulardan çıktı çalışırken 84 den yukarı çıkamıyordum 92 ile geçtim sayenizde 👍

Hatice
9 Haziran 2020 16:48

Bende çalişiyorum ilkinde kaldım ikincisinde inşAllah geçerim hepimize başarılar

Aysenur
9 Haziran 2020 13:13

17 haziranda sinava girecegim burdan calisiyorum insallah sonuc guzel olur

Tub
3 Haziran 2020 22:58

Sorularin cevapları nerde goremedim

94
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x